<div id="noframefix"> <h1>program semua bahasa</h1> <p><b>vasko adalah saya dan akuadalah aku selamanya.</b></p> <p>Please <a href="http://batunaduanauli.blogspot.com">Click here</a> to visit <a href="http://batunaduanauli.blogspot.com"><b>program semua bahasa</b></a> site</p> </div>